Vang Pháp CHÂTEAU LES ROQUES COOTES DE DURAS

333,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: Cabernet Sauvignon và Merlot
  • Nồng độ: 14 %Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Vùng sản xuất: Bordeaux – Pháp
  •  Nhiệt độ thưởng thức: 16 độ – 18 độ C