Vang Pháp VIN DE BORDEAUX ULYSSE BORDEAUX

430,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: Merlot, Cabernet Franc và Cabernet Sauvignon
  • Nồng độ: 14%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Nhà sản xuất: CHÂTEAU CAZEAU
  • Vùng trồng nho: Bordeaux – Pháp
  • Phân hạng: A.O.C
  • Nhiệt độ thưởng thức: 16 độ – 18 độ C