Vang Ý POSTA PIANA Salice Salentino Rosso Puglia

418,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 80% Negroamaro, 20% Malvasia nera
  • Nồng độ: 13,5%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Cấp độ: D.O.P
  • Vùng sản xuất: Brindis và Lecce
  • Hãng sản xuất: Cantine Paradiso
  • Nhiệt độ thưởng thức: 18 độ C