Vang Ý Queen Queen Rosso Semi Dolce

230,000

  • Phân loại: Vang đỏ ngọt
  • Giống nho: 100% Blend
  • Nồng độ: 10%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Vùng sản xuất: Italia
  • Cấp độ: I.G.P Puglia Rosso
  • Nhiệt độ thưởng thức: 14 độ – 18 độ C