RƯỢU VANG Ý MAGNUS 17 độ – ĐỘ CAO, GIÁ MỀM

650,000

Nồng độ cồn
Loại vang
Vùng
Xuất xứ
Phân hạng
Giống nho
Niên vụ