Vang Ý ngọt Sweet Moon Rosso Dolce

1,000

Loại vang: Vang đỏ

Xuất xứ: Ý

Giống nho: Blend

Dung tích: 750ml

Nồng độ: 10%