Vang Ý CONSERO Appassimento Primitivo Salento

800,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 100% Primitivo
  • Nồng độ: 15%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Vùng sản xuất: Salento – Ý
  • Cấp độ: I.G.P
  • Nhà sản xuất: Cignomoro
  • Nhiệt độ thưởng thức: 18 độ C