Vang Ý M PRIMITIVO SALENTO

774,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 100% Primitivo
  • Nồng độ: 15%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Vùng sản xuất: Cellino San Marco (BRINDISI)
  • Cấp độ: G.P
  • Nhà sản xuất: Cignomoro
  • Nhiệt độ thưởng thức: 16 độ – 20 độ C