Vang Ý Ngọt Queen Limited – Queen Black

1,000

  • Phân loại: Vang đỏ ngọt
  • Giống nho:  Semi Dolce
  • Nồng độ: 13.5%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Vùng sản xuất: Italia
  • Nhiệt độ thưởng thức: 14 độ – 18 độ C