Rượu vang ý Mervyn Primitivo Salento

1,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 100% Primitivo
  • Nồng độ: 15%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Hãng sản xuất: Le Vigne Di Sammarco