Vang Ý Cantine Paradiso 1954 Primitivo Puglia

1,060,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 100% Primitivo
  • Nồng độ: 15%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Vùng sản xuất: Carignola (Italia)
  • Cấp độ: I.G.P
  • Nhà sản xuất: Cantine Paradiso
  • Năng suất: 700k/hecta
  • Hệ thống canh tác: Spurred Cordon

Nhiệt độ thưởng thức: 16 độ – 18 độ C