Vang Ý PARVA CULPA Nero di Troia Puglia

1,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 100% Nero Di Troia
  • Nồng độ: 15%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Cấp độ: I.G.P
  • Mật độ cây trồng: 2500 gốc/ha
  • Thương hiệu: Franco Rizzello
  • Nhiệt độ thưởng thức: 11 độ – 14 độ C