Vang Ý iL BELL’ ANTONIO Chianti D.O.C.G

675,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: Blend
  • Nồng độ: 15%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Cấp độ: D.O.C.G
  • Vùng sản xuất: Chianti
  • Nhà sản xuất: Terre Di San Gorgone
  • Nhiệt độ thưởng thức: 18 độ – 22 độ C