Vang Ý Principi Sani GRANDE CORTEROSSO Manduria

675,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 100% Primitivo
  • Nồng độ: 14,5%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Nhà sản xuất: Sani
  • Vùng trồng nho: Manduria
  • Nhiệt độ thưởng thức: 18 độ – 22 độ C