Rượu Vang Ý Cantina Vierre Vino Rosso D’Italia

450,000

Giống nhoGIỐNG NHO: BLEND
Loại vangLOẠI VANG: RƯỢU VANG ĐỎ
Nhà sản xuất NHÀ SẢN XUẤT: CAVIRO
Quốc giaQUỐC GIA: VANG Ý (ITALY)
Nồng độNỒNG ĐỘ: 14.5% ABV*

Dung tíchDUNG TÍCH: 750ML