Vang Tây Ban Nha TILENUS PIEROS

3,800,000

  • Phân loại: Vang đỏ
  • Giống nho: 100% Mencia
  • Nồng độ: 14%Alc./Vol
  • Thể tích: 750 ml
  • Vùng trồng nho: tây bắc Tây Ban Nha
  • Nhà sản xuất: MG Wines Group
  • Nhiệt độ thưởng thức: 14 độ – 16 độ C